پنجره ارسی دوجداره چه نوع پنجره ای می باشد؟

پنجره ارسی از عناصر معماری ایرانی و پنجره مشبکی است که به صورت بالا رونده و یا همان گیوتینی می باشد. این سبک از پنجره که در معماری ایرانی ما به وفور استفاده شده است در خانه های تاریخی در شهرهای اصفهان ، شیراز ، کاشان و یزد بسیار استفاده شده است. پنجره های ارسی … ادامه خواندن پنجره ارسی دوجداره چه نوع پنجره ای می باشد؟